Uitvaart

Home » Uitvaart

Uitvaart

Bij een overlijden wordt er door familie of andere nabestaanden contact met ons opgenomen. Wij maken dan een afspraak om u, zo spoedig als mogelijk en wenselijk is, te ontmoeten. Na een eerste kennismaking wordt een inventarisatie gemaakt van alle uitvaartwensen. Daarna wordt aan de hand hiervan, de gehele uitvaart met de familie en nabestaanden besproken en vorm gegeven. Open, eerlijk en duidelijk worden alle mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden doorgenomen.
Tevens geven wij een duidelijke kostenbegroting af, zodat men na de uitvaart nimmer geconfronteerd wordt met onaangename financiële verrassingen. In tegenstelling tot vaak grotere ondernemingen, hoeft niet elke stap die Joke Dubbelt Uitvaartzorg maakt, te worden betaald!

Uitvaartwensen

Steeds vaker blijkt dat veel mensen de regie, met name over hun eigen uitvaart, in eigen hand willen hebben en houden. Veelal komt dit voort uit het feit dat we onze dierbaren willen ontlasten. ”We willen hen zoveel mogelijk ontzien en hen het maken van moeilijke keuzes besparen” Daarom is het mogelijk, om op ieder gewenst moment in de tijd een “wensenformulier” in te vullen. Geheel kosteloos en op verzoek kunnen wij u deze toesturen.
Thuis in uw vertrouwde omgeving brengt u al uw uitvaartwensen in kaart. Wij kunnen u hierbij, indien gewenst, zonder verdere verplichtingen kosteloos in ondersteunen. Als de tijd dan aanbreekt, dat u er zelf niet meer persoonlijk bij kunt zijn, dan weet u dat alles voor u en de uwen goed is geregeld!

 

Opbaring

Voor de opbaring van de overledene zijn meerdere mogelijkheden. Zo kan er gekozen worden voor een thuis-opbaring of voor een opbaring in een uitvaartcentrum naar keuze.
Bij thuis-opbaring is er meer tijd voor de nabestaanden om afscheid te nemen van de overledene. Er zijn verschillende manieren om de overledene thuis op te baren. Zo kan er worden opgebaard op bed of in een uitvaartkist. Voor elke vorm van thuis-opbaring beschikken wij over de juiste koeling.
Bij sommige verpleeghuizen of verzorgingshuizen bestaat de mogelijkheid om de overledene aldaar op te baren. Wij kunnen u daar meer informatie over verstrekken.

 

Nazorg

Net zo belangrijk als een goed verzorgde en geregelde uitvaart is de nazorg. Vaak heeft men na de uitvaart, nog behoefte aan het stellen van vragen. Vragen met betrekking tot de uitvaart zelf of andere zaken die hier direct of indirect mee te maken hebben. Denkt u hierbij aan zaken als erfrecht of het in kennis stellen van instanties. Omdat een rouwproces tijd kost en niet na de uitvaart stopt, willen wij er ook dan nog voor u zijn.
Joke Dubbelt Uitvaartzorg biedt u ook in deze periode de helpende hand!
Voor al uw vragen, op welk gebied ook, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.