Lidmaatschap

Home » Lidmaatschap

Wij bieden u de mogelijkheid om van onze onderneming lid te worden. Aan dit lidmaatschap zijn noch verplichtingen, noch kosten verbonden. Het lidmaatschap geeft een persoonlijke korting op de uitvaartkosten, mits de uitvaart door Joke Dubbelt Uitvaartzorg wordt verzorgd.

De hoogte van de korting is afhankelijk van welke vorm uitvaart u kiest, een Basic, Compact of All Inclusive uitvaart.